Login
Home: Inici / Econòmics / Consultoria estratègica
A+ R A-

Consultoria estratègica

Correu electrònic Imprimeix PDF

 

L'empresari moltes vegades no disposa del temps necessari per l'anàlisi de la presa de decisions i necessita professionals que l'ajudin en aquesta missió.
Assessorem a negocis de tots els sectors i de qualsevol tamany, des de PIMES fins a grans empreses.

Es tracta de la realització d'un pla estratègic en tota la seva extensió amb especialistes en direcció i gestió als equips directius d'institucions, siguin privades o públiques, que desitgen actualitzar, canviar o evolucionar el concepte organitzatiu total o parcial que tenen implantat, o que tenen previst iniciar, per tal que la direcció pugui prendre decisions efectives per aconseguir els seus objectius empresarials.

Es tracta de la possibilitat de generar més beneficis amb un risc calculat. S'estudia de forma analítica, detallada, cada un dels processos, divisions, funcions, departaments, etc. relacionats directament o indirectament amb el mòdul o mòduls d'anàlisi, però tenint en compte no només la institució com un bloc, sinó l'organització en el seu sector, l'empresa en la societat, la corporació en el món, oferint solucions proactives. La consultoria estratègica mira més enllà que la consultoria habitual i es planteja qüestions transcendentals per al futur de l'empresa. S'adreça a tots els sectors i es pot nodrir d'especialistes en tots els sectors.


Valoració d'empreses

Valors deduïts de la opinió objectiva emesa pels nostres professionals que reflexa una xifra real no condicionada per interessos particulars ni per les seves posicions de força o relació si que podríem considerar com valor normal de mercat.

Existeixen diversos mètodes per arribar a determinar el valor d’una empresa i aquest és un tema molt complex degut al nombre de variables que influeixen en la valoració (factors interns i externs, horitzó temporal, coeficients de descompte, taxes de risc, etc) i també perquè l’aplicació de diferents tècniques condueix a resultats diferents.
És important, per tant, el criteri de l’expert.

 

Estudi de noves línies de negoci i/o projectes d’inversió

Es tracta d’una proposta d’acció tècnic-econòmica, per resoldre una necessitat, utilitzant un conjunt de recursos disponibles.

En el procés de formulació i avaluació d'un projecte el que es busca és donar-li una forma concreta a allò que pensem fer amb el propòsit d'avaluar abans d’executar, si el que ens estem proposant és fer el més adequat, perquè és el socialment desitjable, el tècnicament factible, el que sigui econòmicament més eficaç, eficient i rendible, i si en conjunt serà sostenible en el temps.

És millor rebutjar un projecte abans de començar a realitzar-lo que gastar recursos econòmics, de temps etc. i veure que el projecte fracassa.

 

Plans de negoci

En empreses que estan travessant una crisi econòmica o d'una altra índole, a més de prendre decisions a curt termini per sortir d'aquesta situació, s'han de planificar les accions de l'empresa per a aconseguir sortir permanentment i a llarg termini d'aquesta situació.

L’equip de Peritaxa li ofereix la possibilitat de col·laborar per a definir els plans del negoci mitjançant un estudi de viabilitat, seguint la guia de les alternatives més interessants per tal d’arribar a acomplir els objectius departamentals i corporatius.

En empreses en fase de creixement és important la seva tutela i assessorament per maximitzar beneficis i recursos.

 

Enllaços d'interès