Login
Home: Inici / Econòmics / Assessorament econòmic-financer
A+ R A-

Assessorament econòmic-financer

Correu electrònic Imprimeix PDF

 

Els nostres serveis de consultoria inclouen els següents serveis:


Anàlisi econòmica i financera

Un Estudi Econòmic-Financer és una eina de diagnòstic molt utilitzada per conèixer la salut d'una empresa.

En primer lloc és necessari realitzar el càlcul d'indicadors, per al que cal posar en relació entre si diverses variables del compte de resultats i del balanç de situació de l'empresa. Un cop calculats els ràtios d’interès, es pot procedir a l'anàlisi de la seva evolució en un període de temps específic, podent així identificar amb precisió els possibles problemes actuals que travessa la companyia o els beneficis i millores potencials als quals es pot enfrontar donada la seva situació.

L'Estudi Econòmic-Financer també inclou un informe de recomanacions.

Les empreses volen conèixer la seva situació econòmico-financera mitjançant un anàlisi de ràtios en diverses situacions, entre les quals, destaquem:

  • Abans d'emprendre noves inversions que puguin carregar addicionalment a l'empresa

    d'obligacions financeres
  • Per presentar davant els socis de l'empresa i demostrar l'evolució any rere any de l'empresa
  • Conèixer com està sent la gestió de l'empresa en comparació amb mitja del seu sector
  • Analitzar la capacitat addicional d'endeutament que té l'empresa
 

Formulació de comptes anuals

Assessorem en el procés per a la presentació de comptes anuals: formulació, aprovació, i dipòsit dels comptes anuals.

 

Consolidacions comptables i/o fiscals

Segons la normativa vigent actualitzada tant a nivell del Pla General Comptable Andorrà, com de les normatives respecte a l’Impost de Societats.

Realitzem els processos de consolidació de balanços o assessorem al personal propi en les execucions més adients per aconseguir l’acompliment de les obligacions formals.

 

Anàlisi i optimització dels processos interns

(administratius, comptables, financers, d’auditoria interna amb formació posterior..) pressupostos, costos, quadre de comandament... reorganització.. informe de gestió... anàlisi i revisió de circuits organitzatius i arxius documentals.

 

Anàlisi i optimització de liquidesa i passius de l’empresa

(finançament propi i aliè)

 

Auditoria de comptes anuals

En una auditoria els procediments són amplis i permet a l’auditor donar una opinió íntegra sobre si els estats financers reflecteixen la imatge fidel de l'empresa. Es tracta de la revisió dels comptes anuals per donar i verificar els requeriments.

Una auditoria és obligatòria quan una societat arriba cert volum, tant d'actius com de xifres de vendes i de nombre d'empleats i/o en determinats casos especials. Es porta a terme un cop l'any i ha de dipositar-se en el registre mercantil.

La nostra metodologia inclou procediments d’auditoria generalment acceptats en la pràctica mercantil habitual.

 

Revisions limitades

Una revisió limitada consisteix principalment en focalitzar l’atenció de la revisió en un aspecte en particular de l’empresa sobre els quals s’emet una opinió específica. En aspectes com aplicació de subvencions, revisió de l’acompliment de clàusules contractuals, procediments, control intern, etc. La nostra metodologia inclou procediments d’auditoria generalment acceptats en la pràctica mercantil habitual.

 

Auditoria per l’adquisició d’empreses (Due diligence)

Una due diligence no es limita únicament a temes financers com la auditoria, sinó que sol incloure en els seus estudis les àrees fiscal, legal, laboral, financera i fins i tot mediambiental.

Assessorament de pràctica comú quan un negoci ha de ser adquirit i realitzada per l’adquirent o simplement per a tenir una imatge global integra del negoci, inclou des de l’anàlisi financer de l’adquisició fins a la consecució del finançament.

 

Auditoria de procediments i gestió

El concepte d’auditoria de gestió, amb la seva preocupació del control operatiu, és el pont entre una auditoria financera tradicional, i un mètode de serveis administratius per solucionar el problema d'un temps.

L'auditor es compromet a revisar i avaluar els controls operacionals fent notar que l’objectiu primari de l'auditoria de gestió, és donar rellevància a aquelles àrees on existeixen reducció de costos, millores en les operacions, o major productivitat, que es poden aconseguir mitjançant la introducció de modificacions en els controls administratius i operacionals, en l’implantació de polítiques o per l’acció correctiva corresponent.

 

Enllaços d'interès