Login
Home: Inici / Peritatges immobiliaris
A+ R A-

Peritatges immobiliaris

Correu electrònic Imprimeix PDF

 

En el món canviant d'avui, els innumerables desafiaments que enfronten els diferents actors que operen en el sector immobiliari són cada cop més complexos, per la qual cosa comptem amb professionals amb coneixements adaptats i l'experiència adequada per a desenvolupar un servei coherent.

Valorar és el procediment d'anàlisi quantitatiu que determina el preu d'un bé. Peritaxa assessora amb les millor pràctiques internacionals utilitzades en la valoració al sector immobiliari.

Existeixen varis mètodes de valoració que s'utilitzen usualment i venen determinats per la Orden ECO 805/2003:

 • Mètode de cost
 • Mètode de comparació
 • Mètode de comparació de rendes
 • Mètode residual estàtic
 • Mètode residual dinàmic

Valoració segons la finalitat / Finalitats de la valoració

Internes

 • Conèixer la situació i/o evolució del patrimoni
 • Verificar la gestió portada a terme per directius
 • Establir polítiques de dividends
 • Estudiar la possibilitat d'emetre deute
 • Ampliació o reestructuració interna de capital
 • Motius legals
 • Estats comptables, adequació del valor dels actius
 • Causes d'herències, successions i separacions matrimonials
 • Conèixer la capacitat d'endeutament
 • Aportacions no dineràries en operacions societàries

Externes

 • Hipotecàries (garantia de crèdits hipotecaris)
 • Transmissions patrimonials
 • Assessorament en compravendes
 • Assessorament en una divisió patrimonial
 • Suspensions de pagaments
 • Expropiacions
 • Fusions, Adquisicions, Escissions
 • Successions patrimonials
 • Inventariar
 • Avaluació de la base d'una assegurança
 • Contradictoris
 • Mercantils
 • Jurídiques civils o penals
 • Actuacions judicials
 • Col·laboracions amb auditories
 • Subhastes
 • Operacions de garantia
 • Comprovació de valors fiscals
 • Reparcel·lacions urbanístiques

Enllaços d'interès