Login
Home: Inici / Peritatges judicials
A+ R A-

Peritatges judicials

Correu electrònic Imprimeix PDF

 

Amb l'entrada en vigor de la Llei de procediment civil, en la qual les proves pericials passen a ser proposades i aportades per les parts, per assessorar als nostres clients, en la realització de peritatges en els següents àmbits:

 • Valoracions immobiliàries segons en base a normativa vigent i segons

  finalitat, tipologia i data valor. Comprovació de projectes de viabilitat.
 • Peritatges tècnics relatius a obra d'edificació, enginyeria i obra civil

  sobre defectes o desperfectes de projecte, execució, manteniment

  o sinistre, comprovació d'execucions en obra i sobre pressupost.
 • Econòmics: lucres cessants i danys emergents, hrències, separacions,

  reconstruccions comptables, valoracions/viabilitat de negoci, auditories i revisions limitades
 • Valoració de drets reals immobiliàris i mobiliàris: usdefruït,

  anticresi, drets de pas, drets d'habitació
 • Proves pericials complexes/específiques que requereixen la cordinació de diferents especialitats

L'informe serà executat pensant en el seu lector, i exposant les conclusions de manera ordenada i comprensible per aquelles persones no especialistes en la matèria.

Comptem amb un equip d'experts especialitzat i multidisciplinar, per tal de subministrar informació i opinió als Tribunals de Justícia Andorrans (Batllia d'Andorra) , sobre els punts en litigi que són matèria del seu dictamen.

Enllaços d'interès