Història

Imprimeix

 

Peritaxa es va crear l'any 1988, essent la primera societat andorrana dedicada a la realització de valoracions i taxacions en diversos sectors (hipotecari, assegurança immobiliari, judicial, privat, ...), amb l'afany d'atendre les necessitats del mercat.

Dins d'aquesta empresa, l'any 1996, sorgeix l'àrea de patents i marques, arrel de la creació de la Llei de Marques del 11/05/1995, i el Reglament d'execució de la Llei de Marques i de la Llei de taxes de l'Oficina de marques del 18/12/1995.

A l'any 2008 vàrem ampliar el nostre objecte social amb la prestació de serveis de caràcter tècnic-econòmic diversificant encara més les nostres àrees d'assessorament.