registre renovació gestió assessorament

Registre d'una marca

L’objectiu d’enregistrar una marca és diferenciar els productes i serveis d’una empresa als d’una altra.

Poden constituir una marca les paraules (marca verbal), els signes figuratius (logotips blanc i negre o color), les combinacions de tons i colors.

La durada del registre d’una marca és de deu anys.

Quan s’enregistra una marca s’adquireix un dret de propietat sobre la mateixa per als productes i/o els serveis que s’especifiquen.

La documentació i les dades necessàries per poder sol·licitar un registre són:

Dades del titular

Nom i cognoms si és una persona física o denominació social complerta i forma jurídica si és una persona jurídica.

Si és persona física: estat del qual el dipositant és nacional, està domiciliat i estat on té establiment industrial o comercial efectiu i real. Si és persona jurídica la nacionalitat es canvia per la legislació sota la qual s'ha constituït.

Adreça del dipositant.

Dades sobre els productes o serveis als ques es refereix la marca

Núm. del producte o servei equivalent segons la classificació del tractat de Niça, en cas de no trobar alguna classe es pot consultar la classificació Ompa.

Dades relativies a la reproducció de la marca

 • Marca verbal: especificar les paraules exactes que es volen registrar.

 • Marca gràfica (logo b/n o color): és necessari tenir el disseny en suport informàtic.

 • Marca color: descripció dels colors utilitzats segons la seva definició de quadricromies (% cyan, %magenta, % groc, % negre). Es pot definir textures i acabats.

 • Marca tridimensional: s'ha d'especificar que ho és i es pot representar amb varies vistes (màxim 6).

Poders signats

Poder general pels registres presents i futurs del titular o poder específic per registres concrets. Aquests poders no han d’estar signats davant notari.

Renovacions de marques

Les marques caduquen cada deu anys, les renovacions es poden efectuar durant els sis mesos anteriors a la seva caducitat.

Període de Gràcia: s’anomena Període de Gràcia els 6 mesos posteriors a la caducitat durant els quals es pot sol·licitar la renovació d’una marca pagant la corresponent quota addicional a l‘Ompa.

Renuncies de marques

El titular d’una marca pot renunciar en qualsevol moment a dit registre.

Cessions de marques

El registre de marca pot ser cedit amb tots o amb part dels productes i/o dels serveis pels quals està registrada.

Modificacions del nom i adreça del titular d'un registre de marca

El titular d’una marca pot canviar les dades del nom i l’adreça que figuren al seu registre en el moment que desitgi.

Concessió de llicència d'explotació d'un registre de marca

Mitjançant la concessió de llicència es dóna permís per utilitzar una marca sense ser el titular a través d’un contracte.

Pignoració d'un registre de marca

Tota pignoració ha de fer-se per escrit i l'han de signar les parts contractants.

Recerca al dossier d'un registre de marca

Es poden demanar a l’Ompa recerques als dossiers de marques i còpies certificades d’inscripcions de registres.

Autoritzacions de signes d'estat

Per qualsevol marca que vulguem enregistrar que contingui un “signe d’estat”, és necessari presentar una sol·licitud a Govern perquè ens autoritzi a utilitzar-lo:

Es consideren signes d’estat:

 • L'escut d'Andorra, la bandera d’Andorra, el nom principat d’Andorra, la forma abreujada dels noms Principat, Andorra, And.

 • La imitació del nom: andor (prefix o sufix), and (prefix o sufix), andorrana, andorranes, andorrà, andorrans, coprincipat.

 • Els noms: Govern, Govern d’Andorra.

 • Els adjectius: estatal, nacional, governamental, oficial.

Si Govern dóna una resolució favorable es pot procedir a la sol·licitud de registre de marca.

Autoritzacions, renovacions i modificacions d'utilització de ".ad" en un nom de domini

La utilització d'un nom de domini “.ad” comporta la utilització d'una forma abreujada del nom “Principat d'Andorra”, és a dir, la utilització d'un signe d'Estat.

Els dominis .ad es poden fer en base a una marca verbal o en base a un registre de comerç.

La durada dels dominis “.ad” és de dos anys, es poden renovar durant els tres mesos anteriors a la data de la seva caducitat.

Registre de marques comunitàries i internacionals

Tramitem els registres de les seves marques als països de la Unió Europea o a qualsevol altre país.

Registre de patents internacionals

La patent protegeix una invenció, impedint a tercers la utilització de la mateixa.

La durada d’una patent és de 20 anys. Per mantenir-la és necessari el pagament de les taxes anuals a partir de la seva concessió.

Preguntes més freqüents

Qui ha de ser representat obligatòriament a l’OMPA per un mandatari acreditat i qui ho pot ser voluntàriament?

 • Obligatòriament: titulars que no tinguin ni domicili ni establiment a Andorra.

 • Voluntàriament: titulars amb domicili a Andorra.

Si una sol·licitud finalment és denegada per l’Ompa ens han de tornar algun import?

 • Es dedueix el 50% de la quantitat pagada en concepte de despeses de tramitació i l’altre 50% es retornat.

Quin termini té l’oficina de marques per examinar si un signe pot constituir una marca?

 • L’Ompa té dos mesos a partir de la data de dipòsit per decidir si un signe pot constituir una marca.

Qué és una marca col·lectiva?

 • Una marca col·lectiva és aquella que pot ser explotada per tota persona que respecti un reglament d’ús establert pel titular de registre de marca.